Terug
Voor T. en J.

T
erugkeer

Eerst aarzelend, nors,
de armen afwerend over elkaar maar toch
achterin het hem zo vertrouwde kerkgebouw.

Dan, samen met wie hem zo goed kende,
terug, nu open eerlijk en weer thuis.

Terug in zijn kerk.

Björköby, 2020-11-12