Kiev

Kiev

Papa, waar ligt Kiev?
Kiev ligt achter het ijzeren gordijn.
Niet dat het veel uitmaakt,
er is niemand meer.
Alles is er
dood.Borne, 3-5-1986